Vores anlæg

I klubben bygger vi på flere anlæg:

Modulanlæg med DR (Deutsche Reichsbahn) tema epoke 3-4:

Anlægget kan opstilles i forskellige varianter – i den største opstilling måler anlægget 8×8 meter. Anlægget er en dobbeltstrækning med 3 hovedstationer. Endvidere er der en stor smalsporsdel. Anlægget har en skjult banegård med 8 spor, således at der i automatisk blokdrift kan kører ca. 15 tog, der stadig skifter rækkefølge og kørselsretning. Anlægget har et varieret landskab inspireret af områderne i Sachsen og Thüringen med både by, industri, store jernbaneanlæg, flod samt skovområder.

Dansk anlæg epoke 3-5 (DSB og privatbaner):

Anlægget kan lige nu opstilles i en variant på ca. 6×1,2 meter. Der er en skjult banegård med fire spor, så der kan køre 5-6 enheder på anlægget. Landskabet og stationsbyen er typisk dansk med sporforbindelse til slagteri, bryggeri og olielager. Anlægget er digitalt DCC.

Smalspor epoke 3-4 DR:

2 af klubbens medlemmer bygger i klubben på en smalsporsudvidelse af DR-anlægget. Det er en tro kopi af den sachsiske smalsporsbanegaard Jöhstadt i TTe samlspor (750 mm sporvidde i virkeligheden).