Vores anlæg

I klubben bygger vi på flere anlæg:

Modulanlæg med DR (Deutsche Reichsbahn) tema epoke 3-4:

Anlægget kan opstilles i forskellige varianter – i den største opstilling måler anlægget 8×8 meter. Anlægget er en dobbeltstrækning med 3 hovedstationer. Endvidere er der en stor smalsporsdel. Anlægget har en skjult banegård med 8 spor, således at der i automatisk blokdrift kan kører ca. 15 tog, der stadig skifter rækkefølge og kørselsretning. Anlægget har et varieret landskab inspireret af områderne i Sachsen og Thüringen med både by, industri, store jernbaneanlæg, flod samt skovområder.

Galleri med foto af det tyske anlæg nedenfor.

Dansk anlæg epoke 3-5 (DSB og privatbaner):

Anlægget kan lige nu opstilles i en variant på ca. 6×1,2 meter. Der er en skjult banegård med fire spor, så der kan køre 5-6 enheder på anlægget. Landskabet og stationsbyen er typisk dansk med sporforbindelse til slagteri, bryggeri og olielager. Anlægget er digitalt DCC.

Smalspor epoke 3-4 DR:

2 af klubbens medlemmer bygger i klubben på en smalsporsudvidelse af DR-anlægget. Det er en tro kopi af den sachsiske smalsporsbanegaard Jöhstadt i TTe samlspor (750 mm sporvidde i virkeligheden).

Engelsk modulanlæg ca. 1960-1970:

Et af klubbens medlemmer er ved at bygge et anlæg med engelsk tema. Det er en station kaldet Longdale på en gennemgående to-sporet hovedstrækning. Fra stationen er der tilslutning til en typisk engelsk kulmine, en fabrik til kødkonserves samt rangerspor til pakhus. Anlægget får endvidere en skjult banegård samt en vendesløjfe. Det er planen fremover også at udstille med dette anlæg fra foråret 2024.