Persondata – GDPR

Dansk TT-Klub          Privatlivspolitik    25/5 2018

Da klubben har en medlemsliste med persondata er klubben omfattet af

Persondataloven (GDPR).

Klubbens formand er dataansvarlig.

Der registreres følgende persondata afgivet af medlemmerne:

Navn, adresse, fødselsår og dag, mobilnummer, e-mail og aktiv eller passiv.

Oplysningerne benyttes ved kontingentopkrævning og meddelelser/orientering

af medlemmerne.

Oplysningerne videregives ikke til andre.

Personoplysningerne slettes straks ved udmeldelse af Dansk TT- Klub.